80

Gener 2016

10.12.2015

AQU Catalunya a la presentació de l'informe "Com es troba la professió docent a Europa?"

151210_bofill

AQU Catalunya participa a un seminari organitzat per la Fundació Jaume Bofill de presentació del nou informe de la Comissió Europea "Com es troba la professió docent a Europa?"

Peter Birch, coordinador de política educativa i anàlisi de sistemes de la Comissió Europea, ha presentat la darrera publicació de l'EURYDICE Network "The Teaching Profession in Europe". L'estudi combina informació qualitativa sobre les regulacions de cada país (procedent d'Eurydice) amb informació estadística extreta de l'informe de l'OCDE TALIS 2013, aportant dades comparatives de 35 estats europeus.

A partir de la presentació, tres grups de treball han estat reflexionant sobre propostes de millora de les condicions en la pràctica docent, formació del professorat i projecció social docent.

L'estudi d'Eurydice, que pretén orientar polítiques educatives europees i nacionals, és un interessant contrapunt a l'estudi elaborat per AQU Catulanya amb el suport de l'Obra Social La Caixa sobre l'opinió dels centres educatius de la formació inicial de mestres, presentat en la jornada del passat 26 d'octubre sobre "Com millorar la formació docent?"

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008