80

Gener 2016

29.10.2015

Reunió del projecte EQTeL sobre el Pla de Sostenibilitat

151028_jordània Foto d'EQTeL

AQU Catalunya participa, en el marc del projecte TEMPUS – EQTeL: Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities, a la reunió per tractar el Pla de Sostenibilitat del projecte celebrada a l'Al-Hussein Bin Talal University (Jordània) els dies 26 i 27 d'octubre de 2015.

A la trobada, els representants de les institucions membres del consorci han avançat en l'elaboració del document "International TEL State-of-the-Art" referent a bones pràctiques en l'aplicació de processos de qualitat en ensenyaments virtuals a nivell internacional, i s'han posat les bases per a l'Informe de Recomanacions sobre el marc d'assegurament de la qualitat pels ensenyaments no presencials a Jordània.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008