80

Gener 2016

13.10.2015

AQU Catalunya signa convenis de col·laboració amb el Consell d'Aparelladors i ENGINYERS BCN

151005_enginyers bcn Foto d'ENGINYERS BCN

AQU Catalunya ha signat convenis específics de col·laboració amb el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona per a la participació en processos d'avaluació de la qualitat del sistema universitari català.

Amb aquests convenis, s'estableix el sistema de provisió de professionals membres de col·legis professionals per formar part de la borsa d'experts de l'Agència amb l'objectiu de poder participar en les activitats d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions i les institucions d'educació superior de Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008