80

Gener 2016

09.12.2015

Repensar la formació docent al servei de l'educació futura, de Joan Manuel del Pozo

Ponència que Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia a la Universitat de Girona, va presentar durant la jornada d'AQU Catalunya "Com millorar la formació dels docents? L'opinió dels ocupadors sobre els graduats universitaris catalans en l'àmbit de l'ensenyament", que va tenir lloc el 26 d'octubre al Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008