80

Gener 2016

27.11.2015

AQU Catalunya, al 10è Fòrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF)

151127_eqaf

AQU Catalunya ha participat en el desè Fòrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF), titulat "Taking stock and looking forward", que ha tingut lloc del 19 al 21 de novembre de 2015 al UCL Institute of Education de Londres.

L'EQAF 2015 ha marcat el desè aniversari, com també fa deu anys de la introducció dels ESG i cinc anys des del llançament formal de l'Espai europeu d'educació superior. L'aprovació recent de la revisió dels ESG ha permès fer balanç de la situació de les polítiques d'assegurament de la qualitat de les institucions d'educació superior i avaluar-ne l'impacte.

AQU Catalunya hi ha presentat la ponència "Big (and small) data meets quality assurance", on es planteja l'anàlisi quantitativa d'indicadors de qualitat del sistema des d'un punt de vista que facilita la presa de decisions estratègiques i operatives. 

La resta de presentacions estan disponibles al web de l'EQAF.

L'EQAF, esdeveniment anual coorganitzat per l'EUA, l'ENQA, l'EURASHE i l'ESU, és la conferència europea sobre l'assegurament de la qualitat de l'educació superior que reuneix els agents clau d'aquest àmbit (institucions d'educació superior, agències de qualitat i estudiants). Es tracta d'una plataforma única de trobada i intercanvi d'experiències des d'on seguir i anticipar els desenvolupaments europeus en matèria d'assegurament de la qualitat en l'educació superior.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008