80

Gener 2016

05.11.2015

AQU Catalunya participa a la III Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado

La Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado (CDED) és una associació sense ànim de lucre, formada pels directors de les escoles de doctorat i/o representants institucionals responsables dels estudis de doctorat de les universitats de l'Estat. Entre els seus objectius, destaquen l'intercanvi d'experiències acadèmiques i organitzatives, la cooperació entre les escoles de doctorat, i l'establiment de vincles amb altres associacions internacionals similars.

La Conferència tindrà lloc a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria els dies 5 i 6 de novembre.

AQU Catalunya hi presentarà la metodologia que ha desenvolupat per al seguiment dels programes de doctorat.

PDF PDF El seguimiento de los programas de doctorado, Josep Manel Torres, Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat 
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008