81

Abril 2016

22.01.2016

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari de les universitats públiques catalanes i del PDI d'institucions amb conveni amb AQU Catalunya de l'any 2015

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes i dels centres adscrits i de les universitats privades catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a les convocatòries de 2015.

En el cas del PDI funcionari de les universitats públiques catalanes, els resultats han estat els següents: 

Comissió Trams avaluats Trams aprovats
Humanitats 75 74
Ciències Socials 113 112
Ciències 112 111
Ciències de la Vida 59 59
Ciències Mèdiques i de la Salut 80 74
Enginyeria i Arquitectura 123 122
TOTAL 562 552

En el cas dels centres adscrits i de les universitats privades catalanes, els resultats han estat els següents: 

Institucions amb conveni Trams avaluats Trams aprovats
Universitats privades 96 71
Centres adscrits 29 19

PDF EDICTE de 28 de desembre de 2015, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes i institucions amb conveni amb AQU Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008