81

Abril 2016

15.01.2016

AQU Catalunya participa en el projecte ISLAH

islah_cmt

Recentment ha tingut lloc, a Tànger, el darrer meeting presencial del projecte ISLAH (Instruments at Support of Labour Market and Higher Education), coordinat per Almalaurea, en el qual membres d'AQU Catalunya han participat.

Després de gairebé tres anys, el projecte es tanca amb un balanç molt positiu. En concret, seguint el model d'Almalaurea, tant al Marroc com a Tunísia:

  • S'han dut a terme dues enquestes de satisfacció de graduats: Marroc i Tunísia 
  • S'han dut a terme dues enquestes d'inserció laboral, als tres anys de graduació: Marroc i Tunísia
  • S'han realitzat focus grups amb empresaris
  • S'ha posat en marxa un portal web amb una borsa de currículums vitae (MarrocTunísia)

A més, s'ha format personal tècnic per als observatoris de cadascuna de les universitats, i s'ha establert un observatori nacional que asseguri l'estandardització dels processos de seguiment de les universitats (seguint el model de hub and spokes).

Al llarg del projecte, s'ha posat de manifest que, tot i que les estadístiques d'ocupació són clarament preocupants, ambdós països posen èmfasi en la intenció de millorar les relacions entre universitat i mercat laboral.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008