81

Abril 2016

09.03.2016

Es resol la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi Ocupadors 2014

La Comissió de selecció ad hoc per a la concessió d'ajuts per un import de 50.000 euros, amb un màxim de 10.000 a 20.000 euros segons el projecte, per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi Ocupadors 2014, ha seleccionat els projectes següents:

Temàtica Projectes seleccionats
Anàlisi de la base de dades "ocupadors privats" Joan Guardia, Universitat de Barcelona
Anàlisi de la base de dades "ocupadors privats" Elisabet Motellón, Universitat Oberta de Catalunya
Anàlisi de la base de dades "centres educatius" Montserrat Freixa, Universitat de Barcelona
Anàlisi de la base de dades "centres educatius" Mireia Civís, Universitat Ramon Llull
Anàlisi de la base de dades "centres sanitaris" Desert

PDF Resolució de 9 de març de 2016 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi Ocupadors 2014

 RESOLUCIÓ ECO/2381/2015, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008