81

Abril 2016

16.02.2016

AQU Catalunya signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Publicitaris

160216_signatura publicitaris

AQU Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació de la qualitat del sistema universitari català.

Amb aquest conveni, s'estableix el sistema de provisió de professionals membres de col·legis professionals per formar part de la borsa d'experts de l'Agència amb l'objectiu de poder participar en les activitats d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions i les institucions d'educació superior de Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008