81

Abril 2016

02.02.2016

Reunió de llançament del projecte TeSLA

160202_Tesla_team Foto de la UOC
Durant els dies 27, 28 i 29 de gener ha tingut lloc a Barcelona la reunió d'inici del projecte TeSLA, An Adaptive Trust-based e-assesment System for Learning (projecte finançat per la UE dins del programa Horitzó 2020).
 
Aquest projecte té com a objectiu principal establir eines (tecnològiques i protocol·làries) que incrementin la confiança dels processos d'avaluació d'estudiants que es duen a terme a distància.
 
L'ús de noves tecnologies de reconeixement personal (com ara el reconeixement facial) ha de ser harmonitzat amb els criteris vigents de qualitat aplicats en el camp de l'ensenyament superior. És aquí on AQU Catalunya esdevé un dels socis estratègics, atès que permet connectar aquests plantejaments tecnològics amb els estàndards i directrius actualment acceptats sobre garantia de la qualitat en l'ensenyament superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008