82

Juliol 2016

27.06.2016

La Comissió d'Avaluació de la Recerca revisa els criteris d'avaluació per a l'emissió dels informes de lector

La CAR i les seves comissions específiques han acordat millorar els criteris públics d'avaluació per reforçar la importància de la qualitat de les publicacions que presenten els sol·licitants dels informes de professorat lector.

Així, com a principi general, s'estableix que la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i internacionalment acceptats, preval sobre la quantitat d'aportacions. D'aquesta manera, publicacions de molt alta o excepcional qualitat poden compensar mancances relatives a la quantitat d'aportacions establertes als criteris.

Aquests criteris s'aplicaran a partir de 2016.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008