82

Juliol 2016

26.05.2016

AQU Catalunya assisteix a la presentació dels resultats de l'Enquesta Via Universitària

160526_jaumebofill

El 25 de maig AQU Catalunya ha assistit a l'acte de presentació dels resultats de l'Enquesta Via Universitària, celebrat a l'Auditori de La Pedrera i organitzat per la Fundació Jaume Bofill.

L'estudi analitza les respostes de més de 20.000 estudiants de 19 universitats, el qual ha posat de manifest, entre d'altres aspectes:

  • Certa iniquitat en l'accés: hi ha sobrerepresentació de classes altes i, a la inversa, subrepresentació de classes baixes.
  • La meitat dels estudiants viu a casa dels progenitors.
  • La meitat dels estudiants depenen, exclusivament, del finançament dels pares. Un 23%, però, es financia els estudis treballant durant l'any, i un altre 6% treballant durant les vacances.
  • Només un 41% dels estudiants ho són a temps complet.
  • Només un 10% fan mobilitat, i hi ha una escletxa entre els fills de pares amb estudis alts (15%), i els fills amb pares que, com a màxim, tenen estudis primaris (7,5%).
  • La satisfacció amb els estudis és moderada.

L'estudi finalitza amb recomanacions que permetin adreçar les problemàtiques analitzades. Podeu accedir a la presentació dels resultats de l'enquesta a través del següent enllaç, així com a un resum de l'estudi o bé a l'informe complet.

Per més resultats sobre l'equitat en l'accés i la inserció laboral, podeu consultar els següents enllaços: 

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008