82

Juliol 2016

19.05.2016

El president d'AQU Catalunya participa a la Setmana de la Recerca de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

160519_president Foto de la UAB

Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, ha impartit el dimecres 18 de maig la conferència sobre "Els nous reptes de la recerca en Ciències Humanes i Socials" inclosa en la programació de la Setmana de la Recerca organitzada per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La intervenció del Sr. Moreso ha posat èmfasi en els reptes actuals de la recerca en les Humanitats i les Ciències Socials, a més de determinar el pes d'aquesta recerca en el conjunt de la societat del moment. A la vegada, s'ha començat a plantejar una visió de futur al respecte, especialment dirigida al públic estudiant.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008