82

Juliol 2016

03.05.2016

AQU Catalunya participa en el 6è Fòrum d'ENQA

160503_forumenqa

AQU Catalunya ha participat en el sisè Fòrum de l'associació europea d'agències ENQA que s'ha celebrat a Budapest els dies 28 i 29 d'abril.

Un dels punts de debat d'aquest fòrum ha girat al voltant de com les agències de qualitat vetllen pels processos de reconeixement de titulacions, qüestió relacionada amb el punt 1.4 dels ESG, a més de la posada en alerta sobre el frau existent en titulacions de grau, màster i doctorat en determinats països. Un altre tema rellevant en aquest Fòrum ha estat l'anàlisi de la relació existent entre les agències de qualitat i la recerca.

Així mateix, s'ha presentant l'informe resultant del grup de treball "Staff Development" d'ENQA que fa referència al marc de competències professionals de les agències de qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008