82

Juliol 2016

26.04.2016

AQU Catalunya participa en l'acte de graduació de la Facultat de Química de la UB

160426_titulats ciencies

La Dra. Anna Prades, gestora de projectes d'AQU Catalunya, ha participat en l'acte de graduació de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, el qual s'ha dut a terme al Paranimf de la mateixa universitat. Durant l'acte també s'han fet entrega de plaques de reconeixement a professors jubilats de la facultat, entre ells l'exdirectora d'AQU Catalunya, la Dra. Gemma Rauret.

La ponència de la Dra. Prades, titulada "Resultats de l'enquesta d'AQU Catalunya sobre la inserció laboral dels màsters a ciències", ha analitzat la trajectòria d'inserció laboral dels estudiants de ciències, els quals tenen una participació relativa als programes de doctorat molt més elevada que la resta de graduats d'altres àmbits. Aquest fet es tradueix amb una edat de finalització de màsters i doctorats més baixa, unes taxes de dedicació a temps complet als estudis més elevades, i amb resultats d'inserció laboral més lents (per manca d'experiència professional).  

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008