82

Juliol 2016

08.04.2016

La Comissió d'Avaluació de la Recerca revisa els criteris d'avaluació

La CAR i les seves comissions específiques han acordat millorar els criteris públics d'avaluació per reforçar la importància de la qualitat de les publicacions que presenten els sol·licitants de les acreditacions de recerca i de recerca avançada.

Així, com a principi general, s'estableix que la qualitat, demostrada mitjançant paràmetres objectius i internacionalment acceptats, preval sobre la quantitat d'aportacions. D'aquesta manera, publicacions de molt alta o excepcional qualitat poden compensar mancances relatives a la quantitat d'aportacions establertes als criteris.

Aquests criteris s'aplicaran a les convocatòries de recerca i de recerca avançada de 2016.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008