82

Juliol 2016

22.06.2016

El president d'AQU Catalunya al programa Notícies en Xarxa

Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, ha estat entrevistat al programa "Notícies en Xarxa" amb motiu de la realització dels exàmens de selectivitat per part dels futurs estudiants universitaris.

El president ha presentat el nou portal d'Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), realitzat per AQU Catalunya en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i el conjunt de les universitats de Catalunya. Es tracta d'un cercador de graus i màsters impartits a les universitats catalanes que permet presentar la qualitat de les titulacions d'una forma entenedora als grups d'interès, com ara orientadors de secundària, futurs estudiants universitaris i les seves famílies.

Podeu veure l'entrevista al president d'AQU Catalunya a partir del minut 3:30.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008