82

Juliol 2016

06.06.2016

La CAIP aprova el procediment per a la certificació del SGIQ

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) va aprovar el passat 18 de març el procediment per a la sol·licitud de la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat als centres universitaris. Aquest procediment es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 25 de maig de 2016.

Anualment, de forma conjunta, AQU Catalunya i les universitats planificaran la certificació del SGIQ dels seus centres. Les institucions hauran de presentar una sol·licitud de certificació per a cada centre tot emplenant el formulari corresponent i presentant-lo al registre oficial.

AQU ha creat una pàgina web específica en què s'ofereix tota la informació relativa a aquest projecte:

Certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008