84

Gener 2017

11.11.2016

Selecció d’experts externs per participar en l'avaluació dels pilots del projecte TeSLA

TeSLA

El projecte TeSLA està cercant experts per a formar part dels comitès d'avaluació externa que avaluaran els aspectes de qualitat en l'execució de les tres proves pilot que es duran a terme durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 en set universitats europees.

L'objectiu del projecte TeSLA és la creació d'un sistema d'avaluació en línia que permeti garantir la identificació i l'autoria dels estudiants mitjançant eines d'antiplagi i d'anàlisi biomètric.

En el transcurs dels pilots, els experts proporcionaran propostes per a la millora dels subsegüents pilots, de la metodologia d'avaluació, entre d'altres aspectes.

La convocatòria estarà oberta de l'11 al 25 de novembre, ambdós inclosos. Les persones candidates han de trametre el seu CV, emplenant el formulari corresponent, a tesla@aqu.cat abans del 25 de novembre de 2016 (mitjanit GMT).

Convocatòria

PDF Call for experts - TeSLA project

Formularis d'inscripció

WORD CV Template Academic

WORD CV Template QA professional

WORD CV Template Student

WORD CV Template Technological expert

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008