84

Gener 2017

10.11.2016

AQU Catalunya coordinarà el grup de treball d'ENQA sobre assegurament de la qualitat i e-Learning

Assemblea General d?ENQA Font: ENQA

El Working Group VIII on Quality Assurance and e-Learning de l'ENQA té per objectiu la creació d'un inventari de recursos per a l'assegurament de la qualitat de l'educació en línia, acordar una definició d'e-Learning i establir una sèrie de recomanacions per a les agències de qualitat i les institucions d'educació superior en relació amb l’avaluació de les institucions d'educació superior que imparteixen formació en línia. AQU Catalunya ha començat ja, aquest mes de novembre, a coordinar els treballs d'aquest grup, en el qual hi participen representants de 16 agències de 10 països europeus.

L'ENQA va celebrar els passats dies 20 i 21 d'octubre la 7a Assemblea General, organitzada per la Quality Assurance Agency for Higher Education del Regne Unit, a Gloucester.

Durant l'Assemblea es presentar els desenvolupaments en el marc de l'assegurament de la qualitat als països de l'Àsia i del Pacífic (Zita Mohd Fahmi), es van mostrar les primeres experiències corresponents a les primeres avaluacions de les agències de qualitat amb els nous ESG (2015), i els reptes i les possibilitats que suposa la digitalització i la portabilitat de les dades dels estudiants de l’educació superior (Herman de Leeuw).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008