84

Gener 2017

22.12.2016

AQU Catalunya se sotmet per tercer cop a l'avaluació externa de compliment dels ESG

Informe d'autoavaluació per ENQADel 5 al 8 de febrer de 2017 AQU Catalunya rebrà la visita del comitè d'avaluació externa nomenat per ENQA amb l'objectiu d'analitzar el compliment per part d'AQU Catalunya dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) aprovats pels ministres europeus responsables de l'educació superior.

Cada cinc anys les agències externes de la qualitat que volen ser reconegudes a Europa han de superar aquesta avaluació que les confirma com a membres de ple dret de l'ENQA i les permet estar inscrites a l'EQAR.

Després del 2007 i el 2012, aquest és el tercer cop que AQU Catalunya se sotmet a l'avaluació de compliment dels ESG. L'Agència catalana és, juntament amb l'agència holandesa NVAO, l'Agència més antiga inscrita al registre europeu d'agències de la EQAR.

La Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya va aprovar l'autoinforme per a l'avaluació de compliment dels ESG en la sessió del 21 de novembre de 2016.

El comitè d’avaluació extern nomenat per ENQA està format per:

  • Pedro Teixeira, Universidade do Porto, Portugal - president
  • Pieter-Jan Van de Velde, consultor de qualitat independent, Bèlgica - secretari
  • Karena Maguire, Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanda
  • Adrian Tudor Stan, University of Medicina and Pharmacy "Victor Babes" in Timisoara, Romania – estudiant
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008