84

Gener 2017

13.12.2016

AQU Catalunya assumirà la secretaria de la REACU l'any 2017

A la darrera reunió de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), que va tenir lloc a la seu de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva el 30 de novembre passat, es va acordar que AQU Catalunya exerceixi la secretaria tècnica de la xarxa durant l'any 2017, prenent el relleu a l'agència valenciana.

Podeu llegir els temes tractats i acords presos a la reunió a través d'aquest enllaç.

Reunió de la REACU a l'AVAP
Font: AVAP

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008