84

Gener 2017

02.12.2016

Comença l'enquesta de satisfacció de la població graduada recentment

Enquesta satisfacció graduats

Les universitats catalanes duen a terme fins al 31 de gener de 2017 el treball de camp per conèixer la satisfacció dels estudiants que es van graduar el curs 2015-2016. AQU Catalunya coordina de forma pilot les enquestes de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En finalitzar el període, s'integraran totes les bases de dades, amb la finalitat de poder oferir dades comparades i globals del sistema universitari català.

L'objectiu final de l'estudi és recollir indicadors de satisfacció de la població graduada recentment i proporcionar informació per a la millora dels ensenyaments, tant al sistema universitari català com als responsables de les titulacions. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008