84

Gener 2017

28.11.2016

Entrevista al director d'AQU Catalunya a Llibres, píxels i valors de Ràdio 4

Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya, ha estat entrevistat al programa Llibres, píxels i valors de Ràdio 4, per parlar de com està i com es mesura la qualitat del sistema universitari català i de quins són els ítems que s'utilitzen per poder calibrar aquesta qualitat.

El director ha descrit de forma clara i precisa les diferents activitats de l'Agència, des de l'acreditació del professorat i l'avaluació institucional fins a la generació de coneixement. Com a fortalesa del sistema universitari català ha destacat que els estudis universitaris milloren la inserció laboral, redueixen el temps per trobar feina i garanteixen una millor retribució econòmica dels graduats respecte als no graduats.

També ha presentat el portal EUC, adreçat principalment als estudiants preuniversitaris, que serveix per orientar-los en la seva decisió d'escollir titulació. L'EUC és un cercador on es poden trobar tots els ensenyaments universitaris oficials, amb els darrers informes d'avaluació de qualitat publicats i altres indicadors per a cada titulació, com ara la matrícula, l'accés o la inserció laboral.

Podeu escoltar l'entrevista completa al director a través d'aquest enllaç.

Llibres, píxels i valors Ràdio 4

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008