84

Gener 2017

25.11.2016

Jornada de formació d'acreditació als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors

Jornada formació EAS Melchor Arcarons i Martí Casadesús durant la inauguració de la jornada

El passat dimecres 23 de novembre va tenir lloc a la seu d'AQU Catalunya la jornada de formació d'acreditació als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors.

La inauguració va comptar amb la presentació de Melchor Arcarons, director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del departament d'Ensenyament i de Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya.

La finalitat d'aquesta formació era doble. D'una banda, formar els responsable dels centres en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya perquè comencin a preparar-ser per l'acreditació dels seus títols; i de l'altra, presentar el projecte d'inserció laboral que l'Agència realitza cada tres anys i que a la setena edició comptarà amb la participació dels titulats dels ensenyaments artístics.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008