85

Abril 2017

02.03.2017

UNESCO Regional Meeting for the Arab States a Bahrain

UNESCO Regional Meeting for the Arab States

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, ha estat convidat a la UNESCO's Regional Meeting fin Quality in Higher Education in the Arab States que es celebra avui 2 de març a Bahrain coincidint amb la INQAAHE Conference 2017.

Aquesta trobada s'emmarca dins de les reunions preparatòries organitzades per la UNESCO de cara a la celebració, el mes de juliol de 2018, de la International Conference on Quality Enhacement in Higher Education for Sustainable Developement. Les conclusions la jornada es recolliran en un informe de síntesi i es faran unes recomanacions que s'utilitzaran per elaborar i donar suport a estratègies de millora de la garantia de la qualitat a la regió àrab.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008