85

Abril 2017

27.02.2017

Jornada sobre com millorar la formació dels estudiants de Medicina

Com millorar la formació dels metges i les metgesses?El proper 15 de març AQU Catalunya organitza la jornada "Com millorar la formació dels metges i les metgesses?" al paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

La jornada serà un espai de reflexió i diàleg entre els diferents agents que actuen en la formació dels estudiants de Medicina amb l'objectiu de proposar-ne millores. Els temes que es tractaran són els següents:

  • La situació actual de la titulació de Medicina. Es presentaran, d'una banda, les dades obtingudes en el procés d'acreditació d'aquesta titulació realitzat per AQU Catalunya; i, d'altra, els resultats de l'enquesta als ocupadors que analitza el procés i els factors rellevants per a la contractació de nous metges, les seves competències, els processos de formació i acollida al centre, i la col·laboració universitat-centre sanitari. Ponència de Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya.
  • La prova d'avaluació de competències als estudiants que acaben medicina a Catalunya. Ponència de Josep Roma, responsable d'Acreditació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut.
  • Transitions in the medical education trajectory. Ponència de Michiel Westerman, resident doctor at VU Medical Center Amsterdam (aquesta presentació és en anglès sense servei de traducció).
  • Propostes de millora per a la formació dels metges i les metgesses. Taula rodona de reflexió i debat per aportar millores que es podrien d'introduir en la formació dels estudiants de Medicina.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008