85

Abril 2017

20.02.2017

Primera convocatòria de 2017 d'avaluació de professorat agregat i catedràtic

AQU Catalunya obre, del 20 de febrer al 10 de març, ambdós inclosos, la convocatòria d'emissió de l'acreditació de recerca i de recerca avançada.

La presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida s'ha de fer a través del portal Tràmits Gencat de la Generalitat de Catalunya:

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008