85

Abril 2017

17.01.2017

Visita de la vicepresidenta de l'Asia-Pacific Quality Network

Visita de la vicepresidenta de l'Asia-Pacific Quality Network Esther Huertas, Martí Casadesús i Angela Yung

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, s'ha reunit amb la Prof. Dra. Angela Yung Chi Hou, vicepresidenta de l'Asia-Pacific Quality Network (APQN), professora de la Fu Jen Catholic University i directora executiva del Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, amb la intenció d'establir llaços i conèixer els projectes internacionals en els quals participa l'Agència.

L'Asia-Pacific Quality Network té com a missió millorar la qualitat dels ensenyaments superiors a l'Àsia i la regió del Pacífic, així com enfortir i cooperar amb les tasques de les agències de qualitat de la zona.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008