85

Abril 2017

16.03.2017

AQU Catalunya obté finançament d'INQAAHE per al desenvolupament de projectes

INQAAHE

L'Agència ha participat a la convocatòria d'ajuts per projectes de recerca i innovació d'INQAAHE 2016-2017 i ha obtingut finançament per al desenvolupament de:

  1. Using Ex-Ante Accreditation to Assess the Implementation of the Spanish National Qualification Framework (MECES), l'objectiu del qual és proposar un nou Marc Nacional de Qualificacions i revisar, en conseqüència, els criteris d'avaluació de titulacions d'AQU Catalunya per garantir l'alineament entre les titulacions i el marc de qualificacions.
  2. Assessing Excellence in Programme's Internationalization, l'objectiu del qual és definir criteris específics per a la internacionalització de les titulacions universitàries catalanes.

Un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya és la Generació i transferència de coneixement, amb l'objectiu de ser un referent internacional en els projectes de generació de coneixement vigents i apostar per la innovació i el desenvolupament de nous projectes, amb la participació del sistema universitari català.

Els resultats d'aquests projectes es publicaran al web d'AQU Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008