85

Abril 2017

03.03.2017

AQU Catalunya signa un conveni marc de col·laboració amb HEEACT, Taiwan

Conveni amb Taiwan

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, i la directora executiva del Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), Angela Yung-Chi Hou, han signat un conveni per treballar conjuntament per la millora de la qualitat a Taiwan i Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008