86

Juliol 2017

28.04.2017

Projecte TeSLA: primera reunió presencial d'experts externs (Head Panel)

688520 - TeSLA - H2020-ICT-2015/H2020-ICT-2015

El 25 d'abril de 2017 ha tingut lloc a AQU Catalunya la primera reunió presencial d'experts externs que formen el comitè principal (Head Panel) i que participen en l'avaluació dels pilots del projecte TeSLA. Aquest comitè està format per:

  • António Teixeira (Universidade Aberta), president acadèmic
  • Roger Roca (AQU Catalunya), secretari expert en metodologia d'avaluació i membre del projecte TeSLA
  • Stephen Jackson (Assessment, Research & Evaluation Associates Ltd), vocal expert en metodologia d'avaluació
  • Esther Andrés (ISDEFE), vocal professional
  • Inguna Zarina (Universitat de Letònia), vocal estudiant

Logo TeslaUn dels principals objectius de la reunió ha estat la revisió i millora de la metodologia d'avaluació, elaborada prèviament pels 3 socis del WP4 (AQU Catalunya, ENQA i EQANIE). A més, s'han analitzat diferents aspectes i resultats de l'execució de la primera prova pilot que s'ha dut a terme en les 7 universitats participants en el projecte. Les conclusions i acords resultants d'aquesta reunió s'utilitzaran en la millora de les subsegüents proves pilot i contribuiran a l'elaboració d'un informe de metaavaluació del prototip de sistema d'avaluació en línia TeSLA en aquesta primera fase.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008