86

Juliol 2017

28.04.2017

Jornada Com incorporar l’evidència a la presa de decisions?

Com incorporar l'evidència a la presa de decisions

El proper 16 de maig tindrà lloc al Palau Macaya la jornada Com incorporar l'evidència a la presa de decisions, organitzada de manera conjunta per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

La jornada té com a objectiu principal contribuir a incrementar la importància de l'avaluació i l'evidència en la presa de decisions. Amb aquesta idea, la Jornada busca esdevenir un punt de trobada dels diferents agents que es dediquen tant a l'avaluació com a la presa de decisions, ja sigui dins d'aquestes agències o en el conjunt de les administracions catalanes i en altres instàncies -universitats, centres de recerca, entitats socials i consultores-.

Per a inaugurar la jornada es comptarà amb el Secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, així com amb els presidents de les tres entitats organitzadores: Frederic Udina, Ivàlua; Pere Joan Cardona, AQuAS i Josep Joan Moreso, AQU Catalunya.

La ponència principal serà a càrrec de Howard White, director executiu de la Campbell Foundation, una xarxa internacional dedicada a la producció i disseminació d'evidència en el camp de les polítiques socials. White parlarà, des de la seva experiència, de com impulsar aliances capaces de situar l'avaluació com un element clau en la presa de decisions.

Per la seva banda, els directors de les tres agències organitzadores (Marc Balaguer, Ivàlua; Toni Dedeu, AQuAS i Martí Casadesús, AQU Catalunya) exposaran les experiències de les respectives agències en matèria de rendiment de comptes i incorporació de l'evidència a la presa de decisions.

Finalment s'organitzarà una taula rodona, moderada per Francesc Udina, per debatre sobre la incorporació de l'evidència a la presa de decisions a Catalunya.

 

Podeu fer la inscripció a la jornada a través del següent enllaç.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008