86

Juliol 2017

26.04.2017

AQU Catalunya participa a la segona edició de la Jornada Generacions de futur per a les TIC, eines pels mestres

AQU Catalunya participa a la jornada "Generacions de futur per a les TIC, eines pels mestres", organitzada per l'Associació Educativa Itscool. La jornada, que se celebra al Palau Macaya avui, dimecres 26 d'abril, compta amb l'assistència del director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús. El director ha presentat juntament amb Joan Francesc Córdoba, tècnic de la Direcció General d'Universitats, una ponència que porta per títol "Les TIC a la universitat: l'opció TIC i el grau de satisfacció dels alumnes".

En la seva intervenció, Casadesús ha exposat els resultats de l'enquesta de satisfacció dels graduats impulsada per AQU Catalunya, i de la qual es va fer la primera prova pilot el 2015. La rellevància dels resultats es fonamenta en la seva rigorositat i la seva completesa, ja que recullen l’opinió dels graduats de tot el sistema universitari català, tant els provinents d’universitats públiques i privades, com els provinents de centres adscrits.

Un anàlisis detallada de les respostes donades pels graduats en Informàtica el curs 2014-2015 permet concloure que allò que més positivament ha valorat aquest col·lectiu de graduats és tot el relatiu a la formació adquirida al llarg dels estudis, mentre que el que menys positivament han valorat és la metodologia de la formació. En qualsevol cas, però, la satisfacció dels graduats en aquests estudis és superior a la mitja global.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008