86

Juliol 2017

24.04.2017

AQU Catalunya participa al Fòrum Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la UdG

Fòrum Industrial UdG

El passat 20 d'abril l'Agència va participar al Fòrum Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona organitzat pels propis estudiants de l'Escola. El Fòrum Industrial és una fira d'ocupació on estudiants universitaris i empreses coincideixen en un mateix espai per establir relacions laborals i professionals. Durant la jornada es van presentar més de 53 estands de diferents empreses.

AQU Catalunya va presentar una conferència orientada als futurs titulats d'Enginyeria elaborada a partir dels resultats de les cinc edicions de l'enquesta d'inserció laboral.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008