86

Juliol 2017

13.06.2017

AQU Catalunya ha acollit la darrera reunió de la REACU

Primera  reunió de la REACU a AQU Catalunya

El divendres 9 de juny va tenir lloc a la seu d’AQU Catalunya la reunió de l’Assemblea General de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU). Es tracta de la primera reunió des que AQU Catalunya ha assumit la Secretaria Tècnica de la Xarxa.
La reunió, a la qual van assistir representants de les agències de qualitat andalusa, aragonesa, basca, canària, castellanolleonesa, gallega, madrilenya, valenciana, de l’ANECA i d’AQU Catalunya, va tenir com a punts principals els següents:

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008