87

Octubre 2017

12.09.2017

AQU Catalunya participa en la revisió intermèdia de la CE del projecte TeSLA

688520 - TeSLA - H2020-ICT-2015/H2020-ICT-2015

AQU Catalunya, com a líder del WP4 (Quality assurance in online higher education) en el projecte TeSLA (An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), va participar aquest passat dimecres 6 de setembre en la revisió intermèdia (Mid-Term review) d'aquest projecte finançat pel programa marc de recerca i innovació europeu Horitzó 2020 (H2020).

La revisió va tenir lloc en una de les seus que la Comissió Europea té a Luxemburg i es va presentar la feina realitzada durant els primers 18 mesos del projecte davant la Project Officer (PO) i un comitè d'avaluació externa format per tres experts en matèria d'innovació en educació en línia.

La revisió va concloure amb èxit i d'aquesta manera s'assegura la continuïtat del projecte fins el desembre de 2018.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008