88

Gener 2018

EDITORIAL

Els reptes per al 2018

Josep Joan Moreso Mateos - President

Sense perdre de vista el context polític, que està afectant AQU Catalunya de forma limitada, la nostra intenció és dur a terme tant com sigui possible el Pla d’activitats que el Consell de Govern de l’Agència va aprovar per al 2018.

La nostra prioritat és atendre les activitats d’avaluació, que són l’essència d’AQU Catalunya. En aquest àmbit, les novetats que s’introdueixen el 2018 són les següents:

  • Verificació: es modifica el calendari d’avaluació (abril-novembre) per tal de garantir que l’oferta definitiva de titulacions universitàries estigui disponible en el moment de presentar-la al Saló de l’Ensenyament.
  • Acreditació: es comencen a acreditar els programes de doctorat i els ensenyaments artístics superiors equivalents a grau. Es treballarà per confeccionar uns informes amb els indicadors disponibles requerits en els processos d’acreditació, que s’oferiran a les titulacions per facilitar-ne l’avaluació.
  • Avaluació del professorat: s’implanta la notificació automàtica de resolució dels expedients d’avaluació e-NOTUM, que ha de permetre una agilització del procés i una reducció dels terminis de comunicació de l’avaluació.

A més, seguirem amb la creació de valor afegit per al sistema universitari català, per mitjà de quatre línies:

  • Inserció laboral dels titulats universitaris: impulsarem la publicació de l’informe dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral als titulats de màster i introduirem les dades de l’enquesta de doctorats i màsters a l’EUC Dades.
  • Inserció laboral dels ocupadors: impulsarem la realització del treball de camp de la 2a edició de l’enquesta d’inserció laboral als ocupadors, per tal de conèixer la seva opinió sobre les competències dels graduats universitaris i, així, donar a les universitats informació sobre com adaptar-se a les necessitats del mercat laboral.
  • Enquesta de satisfacció: presentarem en un informe els resultats dels graus agregats de tres anys .
  • Enquesta Via Universitària: ens encarregarem de la direcció tècnica d’aquesta enquesta impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats.

I, enmig d’aquestes activitats, haurem d’aprovar l’actualització del Codi ètic d’AQU Catalunya, elaborar el Pla estratègic 2019-2022 i avançar en la construcció d’un nou web per actualitzar l’actual, que ja té una dècada de vida.

Aquesta és la nostra carta als Reis. Ara bé, l’important no és solament el que fem, sinó com ho fem. El personal de l’Agència i tots els experts que hi col·laboren estan compromesos a assegurar la qualitat tècnica de les activitats que desenvolupen. I a ells, com sempre, el nostre agraïment més sincer per la feina que fan i la seva professionalitat a l’hora de fer-la.

En temps d’incertesa és fàcil obviar qüestions importants per donar una resposta ràpida a la necessitat més immediata. Les universitats, que —no ho oblidem— són el motor del coneixement i del creixement de les nostres societats, mereixen, encara més en aquests temps, una atenció especial en totes les seves dimensions. En el cas de la qualitat del sistema d’educació superior, invertir-hi és apostar pel present i, sobretot, pel futur.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008