88

Gener 2018

09.11.2017

Reunió de tancament del projecte PACAgro

El projecte de desenvolupament de les avaluacions dels ensenyaments universitaris d'enginyeria agrícola a Rússia, PACAgro, ha arribat a la seva fase final amb la reunió de tancament de projecte que ha tingut lloc a Moscou, Rússia, els dies 8 i 9 de novembre.

AQU Catalunya, com a organització internacional assessora de PACAgro, va presentar els resultats de l’avaluació externa d’ENQA del 2017, la tercera a què l’Agència s’ha sotmès des del seu naixement.

171108_PACAGRO_Moscou_Herruzo

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008