el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

94

Juliol 2019

 • Youtube

EDITORIAL

AQU Catalunya col·labora per primer cop amb Via Universitària II

L'any 2013 la Xarxa Vives d'Universitats i la Fundació Bofill van impulsar per primer cop el projecte Via Universitària. Aquest projecte tenia com a objectiu principal conèixer el perfil dels estudiants de les universitats de la Xarxa (les universitats dels territoris de parla catalana), les condicions d'estudi i la seva satisfacció amb la universitat i la docència; és a dir, determinar quantes hores dediquen a estudiar, quants compaginen feina i estudis, on viuen, com utilitzen els serveis universitaris, etc.

El projecte es basava en una llarga enquesta, realitzada en línia, a les 20 universitats de la Xarxa Vives, i amb molts punts en comú amb el projecte Eurostudent, un estudi que es duu a terme a la majoria de països europeus i en el qual l'Estat espanyol no va considerar oportú participar-hi.

Els resultats d'aquest projecte no són innocus. Són extraordinàriament rellevants. Han de servir perquè les universitats coneguin millor els seus estudiants i alineïn cada vegada millor els seus serveis amb les expectatives generades. I en alguns casos això es pot fer sense recursos addicionals: orientant millor el que ja s'està fent d'acord amb el que requereixen els estudiants. No en va ha canviat moltíssim el perfil dels estudiants aquests darrers anys. I continua canviant. Sens dubte, cal portar un seguiment al dia de les seves necessitats.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Via Universitària ens ajuda a conèixer millor els estudiants en el seu pas per la universitat
  El passat 15 de maig, la Xarxa Vives d'Universitats va presentar els resultats del projecte Via Universitària (2017-2019), un estudi en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Anna Prades, gestora de projectes d'AQU Catalunya i directora tècnica d'aquest projecte, va ser l'encarregada de fer-ne la presentació.

  Via Universitària pretén conèixer les condicions de vida de l'estudiantat universitari, les seves formes d'estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, i també les seves expectatives, valors i creences en relació amb l'educació superior.

  Anna Prades i Dani Torrents - Cap i gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 • El Portal observatori del talent de Catalunya
  Les necessitats del mercat laboral s’han anat transformant al llarg del temps, principalment en aquelles ocupacions en què el canvi tecnològic ha tingut un impacte important en la manera de desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball. En conseqüència, les empreses han anat adequant els requisits competencials de les noves contractacions i també el pla de formació dels treballadors en actiu a les seves noves necessitats.

  Una de les dificultats més importants a la qual s'enfronten els principals agents econòmics i socials és poder identificar, amb antelació, la tendència de les necessitats competencials del mercat laboral. Disposar d'aquesta informació és crucial per millorar l'adaptació de tots els agents a qualsevol canvi en les necessitats.

  Anna Prades - Cap de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • Via Universitària i la importància de conèixer millor els estudiants universitaris

  Miquel Martínez i Ernest Pons
  Catedràtic de Teoria de l’Educació, membre del GR en Educació en valors i desenvolupament Moral de la UB i investigador d’EcoViPEU · Professor titular d’Economia de la UB i investigador d’ECoVIPEU

  La universitat ha estat escenari de canvis importants durant les darreres dècades: entre d'altres, canvis en el capital cultural, en les competències i en les motivacions dels nous estudiants universitaris. Les dades disponibles demostren que s'està produint una evolució del que socialment s'entén per “ser estudiant universitari”. I s'estan desenvolupant maneres diverses d'entendre l'estudi i la participació a la universitat. D'una banda, hi ha una tendència a anar-se incorporant a la universitat estudiants cada cop de més edat, i amb ritmes de vida diferents, ja sigui per raons familiars, socials o econòmiques. Estudiants que, en molts casos, ja no tenen la formació universitària com a únic interès, bé perquè l'han de compartir amb una dedicació laboral o bé perquè tenen altres activitats que reclamen la seva atenció. I, d'altra banda, també es detecten canvis en les intensitats i els models de dedicació a l'estudi.

  Tot i l'existència d'iniciatives anteriors, l'interès per les condicions de vida dels estudiants va créixer amb la creació de l'Espai europeu d'educació superior. Al comunicat final de la cimera ministerial de Londres del 2007, s'hi afirmava que l'educació superior ha de col·laborar en l'enfortiment de la cohesió social, la reducció de les desigualtats i la millora dels nivells de coneixement, habilitats i competències en la societat. I es proposa assolir aquests objectius garantint que els estudiants reflecteixin la diversitat social en tots els nivells formatius, també a la universitat.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2019 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008