el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

47

Març 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

L'avaluació de la recerca humanística i social, un exemple de reflexió i diàleg

Hem volgut dedicar íntegrament el contingut d'aquest butlletí al Taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials" per tancar el que ha estat, si més no per a AQU Catalunya, un dels exemples més significatius de reflexió i diàleg de la comunitat científica i acadèmica catalana, en un tema que ha suscitat un gran interès. L'objectiu del Taller era doble: d'una banda, reflexionar sobre l'avaluació de la recerca en els àmbits de les Humanitats i de les Ciències Socials i, de l'altra, identificar propostes que promoguessin un consens més ampli sobre aquesta avaluació.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació del coneixement humanístic i social
  L'objectiu d'aquesta ponència és emmarcar el procés de reflexió d'aquestes Jornades d'AQU Catalunya sobre els procediments d'avaluació de la recerca en l'àmbit dels coneixements humanístics i socials. A la funció de marc no li escau presentar un catàleg de criteris d'avaluació o de barems de mesura que poguessin considerar-se plausibles per obtenir un consens sobre l'avaluació de la recerca humanística i social, funció que en tot cas s'ha de considerar derivada o cloenda del conjunt de treballs i debats que aquí s'han de produir.
  Joan Manuel del Pozo Álvarez - Professor, Departament de Filosofia, Universitat de Girona
 • Conclusions del taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials
  Les més de 300 persones que van participar-hi es van organitzar en grups de treball (Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia; Grup 2: Filologia i Traducció i Interpretació; Grup 3: Educació; Grup 4: Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia; Grup 5: Psicologia; Grup 6: Dret; Grup 7: Biblioteconomia i Documentació i Comunicació), cadascun dels quals va arribar a conclusions sobre com millorar l'avaluació de la recerca en la seva àrea de coneixement. Aquestes conclusions es poden consultar al web d'AQU Catalunya. Les aportacions més significatives i transversals, que són compartides per la majoria de grups de treball, s'han recollit en aquest document final, que té la voluntat de ser el punt de partida per proposar els canvis necessaris pel que fa a l'enfocament, el model i l'operativa d'avaluació.
  AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Valoració de les humanitats

  Joan Solà Cortassa
  Professor, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona

  Els qui ens hem passat la vida entre professors i investigadors sabem que difícil és valorar la feina de cada un, sobretot quan n'hi ha més d'un per a una sola plaça. La decisió no sempre és prou clara o fonamentada, però també implica molt de temps. Es necessiten grans quantitats de persones dedicades a aquesta feina i, alhora, criteris ben establerts per evitar l'arbitrarietat.

 • Envia la teva opinió!

  Comparteix les teves opinions amb els lectors d'elButlletí sobre temes relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008