57

Novembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU NOTÍCIES

 • Reunió del grup de treball del projecte JISER-MED a Barcelona14.10.2011
  Cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa ERASMUS MUNDUS, l'objectiu del projecte JISER-MED és consolidar les relacions entre la Unió Europea i l'àrea de la Mediterrània en l'àmbit de l'educació superior.
 • AQU Catalunya presenta el model català d'enquesta d'inserció laboral a Rabat13.10.2011
  AQU Catalunya ha participat en la jornada Employabilité et Insertion Professionnelle des Lauréats de l'Enseignement Supérieur, realitzada a Rabat els dies 27 i 28 de setembre, on ha presentat el model català d'enquesta d'inserció laboral.
 • Assemblea general d'ENQA a Bucarest10.10.2011
  Els dies 6 i 7 d'octubre es va celebrar a Bucarest l'Assemblea General de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). L'acte va tenir un significat especial ja que ha suposat la dissolució d'ENQA com a associació establerta a Hèlsinki i la seva constitució com a associació sotmesa a la regulació belga, legalment establerta a Brussel·les.
 • Segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya27.09.2011
  La voluntat de l'Agència a l'hora de sotmetre's de nou al procés d'avaluació externa internacional de la qualitat és doble. D'una banda, mantenir la qualificació de la primera avaluació internacional del 2007 i, de l'altra, disposar d'un instrument útil per avançar en la millora contínua de les seves activitats des d'una perspectiva internacional.
 • Balanç del programa d'acreditació de professorat agregat i catedràtic 2003-201022.09.2011
  En aquest període la CAR ha obert 15 convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i ha rebut 3.368 sol·licituds, de les quals ha resolt favorablement 1.616 (50%). Pel que fa a les convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca avançada, se n'han obert també 15 i s'han rebut 1.084 sol·licituds, de les quals 615 s'han resolt favorablement (58%).
 • AQU Catalunya participa al seminari Assegurament de la qualitat: polítiques públiques i gestió universitària a l'Argentina21.09.2011
  Coordinat pel Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) i finançat per la Unió Europea, el projecte ALFA té com a objectiu general avaluar l'impacte dels mecanismes d'assegurament de la qualitat des de la perspectiva de les polítiques públiques, i desenvolupar competències per a una millor gestió de la qualitat de l'educació superior.
 • Balanç dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials16.09.2011
  En els processos de verificació i modificació hi han participat 78 avaluadors i avaluadores, 33 d'ells externs a les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat.
 • Balanç del programa d'avaluació de professorat lector i col·laborador 2003-201015.09.2011
  En aquest període la CLiC ha obert 18 convocatòries per a l'avaluació de professorat lector i ha rebut 5.060 sol·licituds, de les quals ha resolt favorablement 3.003 (60%). Pel que fa a les convocatòries de professorat col·laborador, s'han obert 15 i s'han rebut 4.275 sol·licituds, de les quals 2.750 s'han resolt favorablement (66%).
 • Resultats de la convocatòria 2010 del programa AUDIT09.09.2011
  AQU Catalunya ha finalitzat l'avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (SGIQ) dels centres que s'han presentat a la convocatòria 2010 del programa AUDIT.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008