57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
14.10.2011

Reunió del grup de treball del projecte JISER-MED a Barcelona

Dilluns 10 d'octubre AQU Catalunya va acollir la reunió del grup d'agències d'assegurament de la qualitat que participen en el projecte JISER-MED. Cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa ERASMUS MUNDUS, l'objectiu del projecte JISER-MED és consolidar les relacions entre la Unió Europea i l'àrea de la Mediterrània en l'àmbit de l'educació superior.

El grup de treball està coordinat per ANECA i hi participen les agències de França (AERES), Andorra (AQUA), les Illes Balears (AQUIB) i AQU Catalunya.

JISER-MED

JISER-MED. Joint innovation and synergies in education and research.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008