57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
22.09.2011

Balanç del programa d'acreditació de professorat agregat i catedrŕtic 2003-2010

La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) es va constituir el 2 d'abril de 2003, d'acord amb els articles 146 i 147 de la Llei d'Universitats de Catalunya, amb l'encàrrec d'establir els criteris per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada, i definir i realitzar el procés d'emissió d'aquestes acreditacions.

La CAR s'estructura en un plenari, format pel president de la Comissió i vint membres, i sis comissions específiques d'avaluació per àmbit de coneixement. En el període 2003-2010, han passat per la CAR més de 230 avaluadors.

  Membres en actiu Antics membres Assessors Total
Humanitats 6 10 62 78
Ciències Socials 9 8 46 63
Ciències 7 7 14 28
Ciències de la Vida 6 7 0 13
Ciències Mèdiques i de la Salut 7 12 3 22
Enginyeria i Arquitectura 8 10 15 33
Total 43 54 140 237

En aquest període la CAR ha obert 15 convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i ha rebut 3.368 sol·licituds, de les quals ha resolt favorablement 1.616 (50%). Pel que fa a les convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca avançada, se n'han obert també 15 i s'han rebut 1.084 sol·licituds, de les quals 615 s'han resolt favorablement (58%).

Des de l'any 2006 la CAR avalua els mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals del professorat. S'han obert 4 convocatòries per al PDI funcionari i s'han rebut 2.283 sol·licituds, de les quals 2.212 s'han avaluat favorablement (97%). Pel que fa al PDI contractat, el número de convocatòries obertes ha estat cinc, i s'han rebut 1.982 sol·licituds, de les quals 1.737 s'han resolt favorablement (81%).

La CAR avalua també els mèrits individuals de recerca del professorat de les universitats privades (2 convocatòries, 219 sol·licituds rebudes) i de la Universitat d'Extremadura (3 convocatòries, 161 sol·licituds rebudes).

PDF Resultats de l'emissió d'acreditacions de recerca i de recerca avançada 2003-2010 (globals, per comissió i per entitat)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008