57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.09.2011

AQU Catalunya participa al seminari Assegurament de la qualitat: polítiques públiques i gestió universitària a l'Argentina

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré Vidal, ha assistit al seminari llatinoamericà de difusió del projecte ALFA Assegurament de la qualitat: polítiques públiques i gestió universitària, que ha tingut lloc a Buenos Aires els dies 15 i 16 de setembre.

Coordinat pel Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) i finançat per la Unió Europea, el projecte ALFA té com a objectiu general avaluar l'impacte dels mecanismes d'assegurament de la qualitat des de la perspectiva de les polítiques públiques, i desenvolupar competències per a una millor gestió de la qualitat de l'educació superior. Aquest objectiu general es desglossa en els objectius específics següents:

  • Conèixer l'eficàcia i pertinència relatives dels diferents mecanismes utilitzats per assegurar i millorar la qualitat de l'educació superior a l'Amèrica Llatina.
  • Contribuir al disseny de polítiques públiques que millorin la gestió de qualitat de l'educació superior.
  • Desenvolupar competències entre els diferents actors vinculats amb l'assegurament de la qualitat (polítics, gestors, avaluadors, responsables de la qualitat de les universitats, etc.).

El projecte ALFA compta amb la participació de vint-i-tres universitats de dotze països llatinoamericans i quatre països europeus. Dues són catalanes: la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008