57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.09.2011

Resultats de la convocatòria 2010 del programa AUDIT

AQU Catalunya ha finalitzat l'avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (SGIQ) dels centres que s'han presentat a la convocatòria 2010 del programa AUDIT.

Enllaç extern Resultats: web d'informes d'avaluació del sistema universitari català

Els centres que han optat per la modalitat d'ampliació han obtingut una valoració positiva del seu SGIQ.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008