57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Ha arribat el moment del doctorat
    Per formar bons doctors, cal enfocar el doctorat en un doble vessant: com a formació en la recerca, entesa com una activitat professional, i com a desenvolupament personal. Assegurar el compliment de tots dos objectius de formació és fonamental però no és fàcil. Fins ara hem posat molt esforç en la formació en recerca i s'han donat eines adequades per a la formació personal, però no s'han establert mecanismes per detectar si alguns doctors no les assolien o per prendre les mesures correctores adients.

    A Europa, i darrerament a Espanya, els governs han adaptat els seus marcs normatius i han desenvolupat polítiques específiques per promoure els estudis de doctorat amb aquest enfocament. Les universitats han desenvolupat o estan desenvolupant una nova organització interna orientada a la gestió de programes de doctorat, les escoles de doctorat.
    Gemma Rauret Dalmau - Catedràtica de Química Analítica de la UB i exdirectora d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008