63

Novembre 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Projecte JOQAR: cap a un sistema europeu d'acreditació de programes conjunts?
  L'establiment del Procés de Bolonya i de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) mostra diferents velocitats i distints graus d'assoliment. En tot cas, sempre que s'analitza el progrés de les polítiques europees sobre ensenyament superior, convé tenir en compte que les competències en aquesta matèria són pròpies dels estats.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • L'avaluació dels títols universitaris oficials del curs 2012-2013
  Ara fa una mica més d'un any, l'agost del 2011, AQU Catalunya va començar a rebre les primeres propostes de verificació i modificació de títols oficials universitaris per ser implantats el curs 2012-2013. Respecte de l'any anterior, la gran novetat era la verificació dels programes de doctorat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 99/2011.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008