el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

63

Novembre 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Simplifiquem el procés de verificació

De sempre havíem estat excursionistes i, tan aviat com vàrem poder, un estiu al Pirineu, després dels biberons i dels bolquers, ens vàrem tornar a calçar les botes. Amb una cadireta d'esquena que ens havien deixat uns amics, vàrem poder fer la primera caminada, un petit agafat de la mà i l'altre a la cadireta. Ens va agradar tant que, decidits a tornar-hi, per Nadal els Reis Mags —llavors encara n'hi havia— ens varen portar la nostra pròpia cadireta d'esquena, i un assolellat diumenge d'hivern hi vàrem tornar. Va ser un fracàs! El petit havia crescut tant que vàrem arribar a casa amb l'esquena doblegada i no ho vàrem repetir!


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Projecte JOQAR: cap a un sistema europeu d'acreditació de programes conjunts?
  L'establiment del Procés de Bolonya i de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) mostra diferents velocitats i distints graus d'assoliment. En tot cas, sempre que s'analitza el progrés de les polítiques europees sobre ensenyament superior, convé tenir en compte que les competències en aquesta matèria són pròpies dels estats.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • L'avaluació dels títols universitaris oficials del curs 2012-2013
  Ara fa una mica més d'un any, l'agost del 2011, AQU Catalunya va començar a rebre les primeres propostes de verificació i modificació de títols oficials universitaris per ser implantats el curs 2012-2013. Respecte de l'any anterior, la gran novetat era la verificació dels programes de doctorat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 99/2011.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • El projecte Eranet-Mundus

  Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate
  Coordinador acadèmic del programa Eranet-Mundus, UB

  La Universitat de Barcelona coordina des de l'any 2011 el projecte Eranet-Mundus (Euro-Russian Academic Network-Mundus, 2011-2015), dins del programa de la Unió Europea Erasmus Mundus, que vol reforçar la qualitat de l'ensenyament universitari a Europa i alhora promoure el diàleg i l'entesa entre les persones i les institucions de diferents cultures per mitjà de la cooperació amb països de fora de les fronteres de la Unió Europea. Concretament, el projecte Eranet-Mundus s'emmarca dins de l'anomenada Acció 2 del programa Erasmus Mundus, centrada en les relacions entre institucions d'educació superior europees i d'altres països.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008